Potencijal Slavonije i Baranje na području medicinskog turizma je ogroman