NAJAVA: 1. Konferencija zdravstvenog turizma Klastera Pannonian Health i Osječko-baranjske županije

Službeni poziv na 1. Konferenciju zdravstvenog turizma Klastera Pannonian Health i Osječko-baranjske županije

NAJAVA: 1. Konferencija zdravstvenog turizma Klastera Pannonian Health i Osječko-baranjske županije