ODRŽANA 1. KONFERENCIJA ZDRAVSTVENOG TURIZMA U OSIJEKU