O nama

O klasteru Pannonian Health

Klaster zdravstvenog turizma Pannonian Health okuplja članove iz redova medicinskoga, turističkog i pratećih usluga s ciljem stvaranja prepoznatljivog i konkurentnog zdravstveno-turističkog proizvoda na lokalnoj i međunarodnoj razini.

Organizacijski objedinjujemo pripreme i plasmane prepoznatljivog i konkurentnog zdravstveno-turističkog proizvoda koji mora slijediti svjetske trendove, tradiciju, resursnu osnovicu i specifičnostima destinacije. Usmjereni smo na osnaživanje i razvoj zdravstvenog turizma Slavonije i Baranje, u skladu sa strateškim dokumentima koji ovu turističku destinaciju definiraju kao „destinaciju zdravlja“.

Ciljevi

Ciljevi su našeg djelovanja unapređenje zdravstvene zaštite ljudi i kvalitete života te unapređenje ukupne ponude i usluga u turizmu regije, brendiranje regije i promicanje tradicionalnih vrijednosti. Sukladno tome, težimo povećanju broja posjeta stranih državljana.

Vizija

Želimo predstaviti Slavoniju i Baranju kao turističke destinacije i pozicionirati ih među vodeće „destinacije zdravlja i turizma“. Želimo da regija postane prepoznatljiva po cjelogodišnjoj ponudi visoko kvalitetnih usluga zdravstvenog turizma, temeljenih na suvremenim trendovima, resursnoj osnovici i tradiciji.